• Clear filter
  • Sukurti palankias sąlygas verslui, investuotojams ir talentams
  • Plėtoti inovatyvią ir ateities ekonomikos poreikius atitinkančią švietimo ir mokslo sistemą
  • Tapti patraukliu, įtraukiančiu ir pasiekiamu regiono centru
  • Tvariai naudoti jūrą
  • Kurti bio- ir švariąsias technologijas
  • Tapti pažangios pramonės kompetencijų centru
  • Plėtoti skaitmeninės kūrybos ir profesines paslaugas

To create favourable conditions for business, investors and talents

The goal is fulfilled by: KMSA, Klaipėda ID

To develop an innovative education and science system that would meet the needs of tomorro...

The goal is fulfilled by: Konsorciumas, KMSA

To become an attractive, engaging and accessible regional centre

The goal is fulfilled by: KMSA

To use marine environment sustainably

The goal is fulfilled by: KMTP, KVJUD, KU, KMSA

To create bio- and clean technologies

The goal is fulfilled by: KMTP, KU, KMSA

To become a high-tech industry centre of excellence

The goal is fulfilled by: LEZ

To develop digital creative and professional services

The goal is fulfilled by: Klaipėda ID, KTIC