2023-04-20

Kurti bio- ir švariąsias technologijas

Klaipėda įsitraukia į naują akvakultūros projektą

Industriniuose procesuose panaudotas vanduo ar energija neretai tiesiog prarandama. Perteklius? Likučiai? Šalutiniai produktai? O galbūt vis dėlto kažkas, ką galėtume panaudoti kitose srityse?

Industriniuose procesuose panaudotas vanduo ar energija neretai tiesiog prarandama. Perteklius? Likučiai? Šalutiniai produktai? O galbūt vis dėlto kažkas, ką galėtume panaudoti kitose srityse?
 
Startuojantis tarptautinis projektas TETRAS (Technology transfer for thriving recirculating aquaculture systems in the Baltic Sea Region), kurio lyderis yra Klaipėdos mokslo ir technologijų parkas, siekia atverti daugiau galimybių tvariam ir išmaniam resursų panaudojimui pasitelkiant pažangią akvakultūrą, kuri vertinama kaip viena perspektyviausių mėlynosios bioekonomokos sričių. Jos svarba ir mastai tik augs, nes kokybiškų maisto produktų poreikio kreivė didėjant populiacijai irgi kyla aukštyn.
Inovatyvi recirkuliacinė akvakultūra vystoma sausumoje įrengtose sistemose (RAS), kuriose auginamos žuvys, vėžiagyviai ar kiti organizmai. Modernios RAS sistemos reikalauja didelių investicijų – vandens valymui ir tinkamam paruošimui reikalinga speciali įranga ir medžiagos, nemaži ir energetiniai kaštai.
Visgi jei RAS sistemos įrengiamos pasirenkant gerai apgalvotą strategiją ar ieškant projektų sinergijų su kitais industriniais objektais ir procesais, resursus galima panaudoti tvariai, verslas gali sutaupyti, o vartotojai – nepristigti mėgstamų ir sveikatai naudingų maisto produktų ant savo stalo – šie tikslai ir yra varomoji TETRAS jėga.
 
Apie inovatyvią akvakultūrą kaip galimą naują ar papildomą veiklos nišą svarstančiam verslui aktualu gauti kuo daugiau duomenų ir apčiuopiamos patirties. Siekiant pademonstruoti ir patikrinti idėjas praktiškai, TETRAS partneriai Lietuvoje, Estijoje ir Danijoje įgyvendins pilotinius projektus.

Vieno pilotų "veiksmo vieta“ bus Klaipėda – drauge su Klaipėdos universiteto mokslininkais bus siekiama išsiaiškinti apie geoterminių resursų, kuriais yra turtingos pajūrio regiono gelmės, panaudojimo galimybes paruošiant akvakultūros produkcijai auginti tinkamos mineralizacijos vandenį, o taip pat aprūpinant tokias sistemas energija. Bus eksperimentuojama su dviem rūšimis – krevetėmis ir vaivorykštiniais upėtakiais. Pastarųjų ikrų siunta Klaipėdą pasieks jau kitą savaitę – iki tam tikro dydžio žuvelės bus užaugintos vandenyje, kuris įprastai naudojamas RAS sistemose, o rudenį upėtakiai bus perkelti tolimesniam stebėjimui į talpas su vandeniu, paruoštu panaudojant geoterminius resursus.
 
Projekto rezultatai bus apibendrinti specialiame portfolio, kuriuo vėliau galės naudotis verslas ir akvakultūros sektoriui aktualių sprendimų priėmėjai.
 
Apie TETRAS – keliais skaičiais:
 
  • Projektas telkia 10 partnerių iš 5 šalių (Lietuva, Vokietija, Danija, Lenkija, Estija)
  •  Partneriai įgyvendins 4 pilotinius projektus
  •  Į veiklas įsitrauks 14 asocijuotų partnerių iš viso Baltijos jūros šalių regiono, atstovaujančių skirtingoms tiekimo grandinės dalims.

 
www.interreg-baltic.eu/project/tetras

Šis straipsnis parengtas naudojant Europos Sąjungos (ES) finansinę paramą.  Už straipsnio  turinį atsako Klaipėdos mokslo ir technologijų parkas. Jokiomis aplinkybėmis negali būti laikoma, kad jis atspindi ES nuomonę.