Prioritetiniai sektoriai

Klaipėda 2030: pasaulyje pripažintas mėlynosios ekonomikos ir sparčių sprendimų miestas

Jūrinė ekonomika

Siekiama, kad Klaipėdos regionas iki 2030 m. taptų moderniu ir patraukliu investicijoms jūrinės ekonomikos lyderiu Pietryčių Baltijos regione.

Bioekonomika

Siekiama iki 2030 m. tapti lyderiaujančiu bioekonomikos regionu nacionaliniu ir Baltijos jūros makroregiono lygmeniu.

Pažangios pramonės ekonomika

Siekiama vystyti pažangiais sprendimais grįstą tarptautiniu mastu konkurencingą Klaipėdos regiono pramonę.

Kūrybinė ir paslaugų ekonomika

Siekiama didinti paslaugų ekonomikos dalį Klaipėdos regione užtikrinant būtinąsias prielaidas tvariam Klaipėdos regiono konkurencingumui ir plėtrai.

Strateginės kryptys

Strategy image
 • Palankios sąlygos verslui, investuotojams ir talentams

  Aukšta viešųjų paslaugų kokybė, spartus ir efektyvus sprendimų priėmimas. Integruota investuotojų pritraukimo ir aptarnavimo programa.

  Išvystyta smulkaus ir vidutinio verslo skatinimo ekosistema. Talentų pritraukimo ir išlaikymo programa.

 • Inovatyvi ir ateities ekonomikos poreikius atitinkanti švietimo ir mokslo sistema

  Tarptautiška Lietuvoje aukštojo mokslo institucija, pirmaujanti regione jūrinių, energetikos, biotechologijų mokslų srityse. Vietinių ir atvykusių talentų poreikius atitinkanti bendrojo ugdymo sistema.

  Išvystyta į įnovacijas orientuota švietimo, mokslo ir verslo bendradarbiavimo ekosistema. Moderni specialistų perkvalifikavimo ir kvalifikacijos kėlimo sistema

 • Patrauklus, įtraukiantis ir pasiekiamas regiono centras

  Ambicinga urbanistinės plėtros programa ir mega-traukos objektai. Užtikrinti optimaliai subalansuoti tarptautiniai ir regioniniai transporto ryšiai.

  Kokybiška ir konkurencinga infrastruktūra. Aktyvus regioninis ir tarptautinis bendradarbiavimas.

KEPS ekonominė ambicija

economy-icon

Dvigubai didesnė regiono ekonomika

people-icon

40 00 Daugiau gyventojų

work-icon

25 00 Naujų darbo vietų

euro-icon

700 Eu. aukštesnis mėnesinis darbo užmokestis

company-icon

2 000 Naujų įmonių

university-icon

Universitetas - top 500 pasaulyje

project-icon

100 naujų TUI projektų

innovation-icon

75% darbuotojų dirba inovacinėse įmonėse

export-icon

200% išaugęs Lietuviškos kilmės eksportas

person-icon

Stabilus žemas (4-6%) nedarbo lygis

eu-icon

1,5 mlrd. Eurų naujų TUI

tourist-icon

400 Tūkst. apgyvendintų turistų

EKONOMINĖS PLĖTROS TARYBA Atsisiųsti

2018-2020 m. EPT susitiko 11 kartų.

EPT paskirtis yra priimti strateginius sprendimus dėl numatytų Klaipėdos ekonominės plėtros strategijos (toliau – KEPS) krypčių, tikslų, uždavinių ir priemonių įgyvendinimo, teikti siūlymus Partneriams dėl KEPS įgyvendinimo bei tvirtinti tarpinius jo rezultatus.

ĮGYVENDINIMO VALDYMO GRUPĖ Atsisiųsti

2018-2020 m. ĮVG susitiko 19 kartų.

ĮVG paskirtis yra numatytų KEPS krypčių, tikslų, uždavinių ir priemonių įgyvendinimo koordinavimas ir bendradarbiavimo tarp KEPS įgyvendinančių institucijų užtikrinimas.

RINKODAROS TARYBA Atsisiųsti

2018-2020 m. RT susitiko 11 kartų.

RT paskirtis yra sukurti ir vystyti vieningą rinkodaros sistemą, įgyvendinat numatytas Klaipėdos miesto ekonominės plėtros strategijos (toliau – KEPS) kryptis, tikslus, uždavinius ir priemones.

Pagrindiniai partnerių projektai Atsisiųsti

KEPS 2030 STRATEGIJOS IR ĮGYVENDINIMO VEIKSMŲ PLANAI

Klaipėda 2030: ekonominės plėtros strategija ir įgyvendinimo veiksmų planas Atsisiųsti
Atnaujintas KEPS 2030 įgyvendinimo veiksmų planas Atsisiųsti

KEPS 2030 PAŽANGOS ATASKAITOS

Klaipėdos miesto ekonominės plėtros strategijos ir veiksmų plano iki 2030 m. pažangos ataskaita už 2018-2020 m. Atsisiųsti
Klaipėdos miesto ekonominės plėtros strategijos ir įgyvendinimo veiksmų planas iki 2030 Atsisiųsti
Miesto rinkodaros planas „Judantis miestas“ Atsisiųsti
Klaipėdos miesto ekonominės plėtros strategijos iki 2030 m. įgyvendinimo pažanga 2018-2022 m. Atsisiųsti
Partneriai