• Sukurti palankias sąlygas verslui, investuotojams ir talentams
  • Plėtoti inovatyvią ir ateities ekonomikos poreikius atitinkančią švietimo ir mokslo sistemą
  • Tapti patraukliu, įtraukiančiu ir pasiekiamu regiono centru
  • Tvariai naudoti jūrą
  • Kurti bio- ir švariąsias technologijas
  • Tapti pažangios pramonės kompetencijų centru
  • Plėtoti skaitmeninės kūrybos ir profesines paslaugas

Tikslą vykdo: KMSA, Klaipėda ID

Sukurti palankias sąlygas verslui, investuotojams ir ta...

Tikslą vykdo: Konsorciumas, KMSA

Plėtoti inovatyvią ir ateities ekonomikos poreikius ati...

Tikslą vykdo: KMSA

Tapti patraukliu, įtraukiančiu ir pasiekiamu regiono ce...

Tikslą vykdo: KMTP, KVJUD, KU, KMSA

Tvariai naudoti jūrą

Tikslą vykdo: KMTP, KU, KMSA

Kurti bio- ir švariąsias technologijas

Tikslą vykdo: LEZ

Tapti pažangios pramonės kompetencijų centru

Tikslą vykdo: Klaipėda ID, KTIC

Plėtoti skaitmeninės kūrybos ir profesines paslaugas