...

Klaipėdos miesto ekonominės plėtros strategijos ir veiksmų plano iki 2030 m. pažangos ataskaita už 2018-2020 m.

...

Klaipėdos miesto ekonominės plėtros strategijos ir įgyvendinimo veiksmų planas iki 2030

...

Klaipėdos miesto savivaldybės COVID-19 valdymo ir pagalbos verslui priemonių planas 2021 metams

...

Klaipėdos miesto ekonominės plėtros strategijos iki 2030 m. įgyvendinimo pažanga 2018-2022 m.