...

Klaipėdos miesto ekonominės plėtros strategijos ir veiksmų plano iki 2030 m. pažangos ataskaita už 2018-2020 m.

...

Klaipėdos miesto ekonominės plėtros strategijos ir įgyvendinimo veiksmų planas iki 2030