2022-04-06 21:38:22

Privatumo politika

Bendra informacija


Gerbiame visų savo interneto svetainės https://keps2030.klaipeda.lt(toliau - "Svetainė") lankytojų teisę į privatumą ir įsipareigojame užtikrinti jų asmens duomenų apsaugą bei jų, kaip duomenų subjektų, teisių užtikrinimą. Visų duomenų subjektų duomenis tvarkome teisėtai, skaidriai ir sąžiningai, iš anksto nustatytais tikslais ir tik tokia apimtimi, kuri reikalinga jiems pasiekti. Tvarkydami asmens duomenis, siekiame, kad jie būtų tikslūs, saugūs, konfidencialūs, tinkamai laikomi ir saugomi.
Privatumo taisyklės galioja visiems asmenims, apsilankiusiems Svetainėje, o jose nustatytos sąlygos taikomos kiekvieną kartą Jums norint pasiekti mūsų teikiamą turinį, nepaisant to, kokį įrenginį (kompiuterį, mobilųjį telefoną, planšetinį kompiuterį ar kt.) naudojate. Tęsdami naršymą Svetainėje Jūs patvirtinsite, kad susipažinote su šiomis Privatumo taisyklėmis ir suprantate jų nuostatas.
Tvarkydami Jūsų asmens duomenis, mes laikomės 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 ((toliau – BDAR) dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (toliau - "Reglamentas"), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo (toliau - "ADTAĮ"), Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo (toliau - "ERĮ") ir kitų tiesiogiai taikomų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų apsaugą, nuostatų, taip pat duomenų apsaugos priežiūros institucijų (Lietuvoje - Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos) nurodymų.
Šioje Privatumo politikoje naudojama sąvoka „asmens duomenys“ –  bet kokia informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti (duomenų subjektas); fizinis asmuo, kurio tapatybę galima nustatyti, yra asmuo, kurio tapatybę tiesiogiai arba netiesiogiai galima nustatyti, visų pirma pagal identifikatorių, kaip antai vardą ir pavardę, asmens identifikavimo numerį, buvimo vietos duomenis ir interneto identifikatorių arba pagal vieną ar kelis to fizinio asmens fizinės, fiziologinės, genetinės, psichinės, ekonominės, kultūrinės ar socialinės tapatybės požymius.
Privatumo politika galioja visiems asmenims, apsilankiusiems Svetainėje, taip pat veiksmams, kuriuos Jūs galite atlikti Svetainėje.
Jei naudojatės Svetaine, vadinasi, Jūs perskaitėte ir sutikote su šia Privatumo politika ir joje nurodytais Jūsų asmens duomenų tvarkymo tikslais, būdais bei tvarka. Jeigu Jūs nesutinkate su Privatumo politika, Jūs neturite teisės naudotis Svetaine.


Duomenų valdytojo rekvizitai:
Klaipėdos miesto savivaldybės administracija 
Biudžetinė įstaiga, kodas 188710823
Liepų g. 11, 91502, Klaipėda

Kaip mes renkame ir tvarkome jūsų asmens duomenis?

Mes tvarkome Jūsų asmens duomenis gautus šiais būdais:
 • kai Jūs naudojatės Svetaine ir (ar) mūsų paskyromis (pvz., IP adresas, naudojamos internetinės naršyklės tipas, apsilankymų skaičius, peržiūrėti Svetainės puslapiai, laikas, praleistas Svetainėje, demografiniai duomenys, informacija apie per socialinius tinklus nukreiptus prenumeratorius, unikalus ID ir kt.).
 • Jūs pateikiate savo asmens duomenis ir kitą informaciją naudodamiesi Svetaine ir (ar) mūsų paskyromis, registruodamiesi, parašydami mums ar bendraudami su mūsų klientų aptarnavimo komanda, pateikdami savo klausimus ar pageidavimus svetainės užklausoje ir kt. Jums susisiekus su mumis raštu ar el. paštu, išsaugosime susirašinėjimo duomenis.
 • Jūsų pačių mums pateikiama informacija gali apimti Jūsų vardą, el. pašto adresą, žinutės (pvz., fiksuojant nusiskundimo ar pageidavimo aplinkybes) turinį.
 • Kai Jūs naudojate Svetaine ir (ar) mūsų paskyromis, tam tikra neasmeninė informacija (pvz., IP adresas, naudojamos internetinės naršyklės tipas, apsilankymų skaičius, peržiūrėti Svetainės puslapiai, laikas, praleistas Svetainėje, demografiniai duomenys, informacija apie per socialinius tinklus nukreiptus prenumeratorius, unikalus ID ir pan.) yra renkama automatiškai. Ši informacija yra naudojama tobulinant Svetainės turinį, funkcionalumą ir patrauklumą.


Kokiais tikslais ir pagrindais mes tvarkome Jūsų duomenis?
Aukščiau pateikiama informacija yra tvarkoma siekiant šių tikslų:
 • Jūsų patektos užklausos per Svetainės portalą administravimo tikslu;
 • mūsų įstaigos teikiamų internetinių paslaugų kokybės nustatymo;
 • tiesioginės rinkodaros vykdymo. Jūsų asmens duomenys tiesioginės rinkodaros tikslu yra saugomi iki jūsų pateikto atsisakymo gauti tiesioginės rinkodaros pranešimus.


Kokias duomenų subjektų teises Jūs turite?
Jūs turite šias žemiau nurodytas duomenų subjektų teises, kurias mes įgyvendinsime, gavę iš Jūsų prašymą (el. paštu info@klaipeda.lt; siunčiant paštu, adresu Liepų g. 11, 91502, Klaipėda) bei Jums tinkamai patvirtinus savo tapatybę: susipažinti su savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi, reikalauti ištaisyti netikslius su Jumis susijusius asmens duomenis, taip pat reikalauti, kad būtų papildyti neišsamūs Jūsų asmens duomenys, reikalauti, kad Klaipėdos miesto savivaldybės administracija (toliau – Administracija) ištrintų su Jumis susijusius asmens duomenis, jeigu: 
 • jie nebėra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai, kuriais jie buvo renkami arba kitaip tvarkomi;
 • Jūs atšaukiate sutikimą, ir nėra jokio kito teisinio pagrindo tvarkyti Jūsų asmens duomenis, 
 • asmens duomenys buvo tvarkomi neteisėtai,
 •  kitais Reglamente nustatytais pagrindais; reikalauti, kad Administracija apribotų Jūsų asmens duomenų tvarkymą, gauti su Jumis susijusius asmens duomenis, kuriuos Jūs pateikėte Administracijai susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu (Jūs taip pat turite teisę paprašyti Administracijos perkelti Jūsų asmens duomenis kitam duomenų valdytojui), nesutikti, kad su Jumis susiję asmens duomenys būtų tvarkomi (pvz., dėl tiesioginės rinkodaros ar kita).
Informuojame, kad Jūs, manydami, kad Jūsų, kaip duomenų subjektų, teisės yra pažeistos, galite pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai. Daugiau informacijos apie Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją ir skundų nagrinėjimą galite rasti čia: https://vdai.lrv.lt/
Duomenų subjektų teises ir jų įgyvendinimo tvarką rasite ČIA.


Kokius slapukus naudojame?


Slapukai – tai nedideli informacijos elementai, išsaugomi Jūsų interneto naršyklėje. Privatumo taisyklėse terminą „slapukai“ naudojame slapukams ir kitoms panašioms technologijoms, pavyzdžiui, pikselių žymoms (angl. „Pixel Tags“), žiniatinklio indikatoriams (angl. „Web Beacon“), tinklo duomenų rinkėjams (angl. „clear GIF“) apibūdinti. Jie padeda mums:

 • atpažinti Jus, kaip ankstesnį tam tikros interneto svetainės lankytoją;

 • išsaugoti Jūsų lankymosi svetainėje istoriją ir pagal tai pritaikyti turinį;

 • užtikrinti sklandų Svetainės veikimą;

 • stebėti lankymosi trukmę, dažnumą bei rinkti statistinę informaciją apie Svetainės lankytojų skaičių.

Analizuodami šiuos duomenis, galime savo Svetainę tobulinti bei padaryti ją patogesnę naudojimui.
Primename, kad kai kurios paslaugos gali būti sukurtos taip, kad veiktų tik su slapukais, o išjungę juos ar dalį jų, nebegalėsite naudotis tomis paslaugomis. Kai naudojate naršyklę mūsų teikiamam turiniui pasiekti, galite konfigūruoti savo naršyklę taip, kad būtų priimti visi slapukai, atmesti visi slapukai arba būtų pranešama, kai slapukas atsiunčiamas. Kiekviena naršyklė skirtinga, todėl, jei nežinote, kaip pakeisti slapukų nuostatas, pasižiūrėkite jos žinyno meniu. Jūsų įrenginio operacinėje sistemoje gali būti papildomų slapukų valdiklių. Jei nenorite, kad informacija būtų renkama slapukų pagalba, pasinaudokite daugelyje naršyklių esama paprasta procedūra, kuri leidžia Jums atsisakyti slapukų naudojimosi. Norėdami daugiau sužinoti, kaip valdyti slapukus, apsilankykite ČIA

 


Informacija apie Svetainėje naudojamus slapukus, jų paskirtį, galiojimą bei naudojamus duomenis pateikiama žemiau:

Būtini (2):

 • Slapukas CookieConsent (domenas – keps2030.klaipeda.lt), sukuriamas įeinant į interneto svetainę ir galiojantis 1 metus. Naudojamas identifikuoti sutikimą su privatumo politika.

 • Slapukas XSRF-TOKEN (domenas – keps2030.klaipeda.lt), sukuriamas įeinant į interneto svetainę ir galiojantis 1 dieną. Užtikrina lankytojų naršymo saugumą, užkertant kelią kelių svetainių užklausų klastojimui.

Statistiniai (2):

 • Slapukas _ga (domenas – keps2030.klaipeda.lt), sukuriamas įeinant į interneto svetainę ir galiojantis 2 metus. Naudojamas statistinei informacijai apie interneto svetainės lankomumą rinkti.

 • Slapukas _ga_# (domenas – keps2030.klaipeda.lt), sukuriamas įeinant į interneto svetainę ir galiojantis 2 metai. Naudoja „Google Analytics“, kad rinktų duomenis apie tai, kiek kartų vartotojas apsilankė svetainėje, taip pat pirmojo ir paskutinio apsilankymo datas.

Neklasifikuoti (1):

 • Slapukas keps_2030_session (domenas – keps2030.klaipeda.lt), sukuriamas įeinant į interneto svetainę ir galiojantis 1 dieną. Slapukas, kurių klasifikavimą vykdome kartu su atskirų slapukų teikėjais. 

Sutikimą naudoti slapukus Jūs galite duoti šiais būdais: neištrindami jų ir (ar) nepakeisdami savo interneto naršyklės nustatymų taip, jog ji nepriimtų slapukų; Svetainėje pateiktoje nuorodoje (juostelėje) apie slapukus paspaudę žymą „Sutinku“ arba naršydami toliau.
Jūs galite bet kuriuo metu atšaukti mums duotą leidimą naudoti slapukus. Tai padaryti Jūs galite pakeisdamas savo interneto naršyklės nustatymus taip, jog ji nepriimtų slapukų. Kaip tai padaryti priklauso nuo Jūsų naudojamos operacinės sistemos ir interneto naršyklės. 
Kai kuriais atvejais, ypač techninių ir funkcinių slapukų išjungimas, nesutikimas su slapukais ar jų ištrynimas gali sulėtinti naršymo internete spartą, apriboti tam tikrų Svetainės funkcijų veikimą, blokuoti prieigą prie Svetainės.


Kiek laiko mes saugome jūsų asmens duomenis?

Jūsų asmens duomenis saugome ne ilgiau, negu to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai ar numato teisės aktai, jeigu juose yra nustatytas ilgesnis duomenų saugojimo terminas.
Siekiame nesaugoti pasenusių, neaktualių asmens duomenų, todėl juos atnaujinus (pvz., patikslinus, pakeitus informaciją ar pan.) yra saugoma tik aktuali informacija. Istorinė informacija yra saugoma, jei tai reikalinga teisės aktų nustatyta tvarka arba mūsų veiklai vykdyti.