Tikslą vykdo:

6.1. Sudaryti sąlygas aukštos pridėtinės vertės gamybos...